ഒരന്വേഷണം. എന്തുകൊണ്ട് ഖുര്‍ ആനിനെ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നറിയണമെങ്കില്‍ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞേ തീരൂ. ചില സംശയങ്ങള്‍, ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ട ചില ഖുര്‍ ആന്‍ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍, അതിനര്‍ത്ഥം എന്ത്? ഖുര്‍ ആന്‍ ദൈവികമാണെന്നോ?

Sunday, August 24, 2014

ബാലികാവിവാഹം മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക.ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കാനും വിവാഹ മോചനം നടത്താനും പുനര്‍വിവാഹം നടത്താനും ഖുറാന്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇദ്ദ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.
65:4 സ്ത്രീകളില്‍ ആര്‍ത്തവം നിലച്ചുകഴിഞ്ഞവരുടെ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സംശയമുണ്ടായെങ്കില്‍, (അറിഞ്ഞിരിക്കുവിന്‍) അവരുടെ ഇദ്ദ മൂന്നു മാസമാകുന്നു.ഇനിയും ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിധിയും ഇതുതന്നെ. ഗര്‍ഭിണികളുടെ ഇദ്ദ തീരുന്നത് അവരുടെ ഗര്‍ഭമൊഴിയുന്നതോടു കൂടിയാകുന്നു
ഇതില്‍ പറയുന്നത് ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്തവരുടെ ഇദ്ദയെ കുറിച്ചും  പുനര്‍വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ്.
ഖുറാനില്‍ ഉള്ള ഇദ്ദകള്‍ ചുരുക്കി പറയാം.
1. വിവാഹമോചനം നേടിയവരുടെഇദ്ദ= മൂന്നുമാസമുറ (മാസമല്ല) (2:228 )
2.  വിധവകള്‍ ആയവരുടെ ഇദ്ദ =  നാല്മാസം പത്തുദിവസം (2:234)
3.  വയസായി ആര്‍ത്തവംനിലച്ചവരുടെ ഇദ്ദ = മൂന്നുമാസം(മാസമുറയല്ല) (65:4 )
4. ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളുടെ  ഇദ്ദ = മൂന്നു മാസം (മാസമുറയല്ല) (65:4 )
5.  ഗര്‍ഭിണികളുടെ ഇദ്ദ = പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ. (65:4)
6. സഹശയനം നടത്തിയിട്ടില്ലാതവരുടെ ഇദ്ദ =  അവര്‍ക്ക് ഇദ്ദയില്ല.( 33:49)

സഹശയനം നടത്തിയില്ലാതവര്‍ക്ക് ഇദ്ദ ഇല്ലെന്നിരിക്കെ, ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളെ വിവാഹമോചനത്തിന് മൂന്നു മാസം ഇദ്ദയുണ്ട് എന്ന് ഖുറാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ, ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്ത ബാലികകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും സഹശയനം നടത്തുന്നതും എന്തിനു വിവാഹ മോചനം നടത്തുന്നതും ഖുര്‍ആനിന്റെ കാലത്ത് സാധാരണമാണ് എന്ന് മനസിലാക്കാം. മുഹമ്മദു ആയിഷയെ വിവാഹം കഴിച്ചതും ബാലിക ആയിരുന്നപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മുസ്ലീമുകള്‍ക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാവുന്നതാണ്.